VAD VI TROR PÅ

jim_agren“Alla företag och företagare har potentialen att uppnå framgång som de definierar den, vare sig det är att tjäna mer pengar, hjälpa människor eller bara få mer tid med vänner och familj. Jag jobbade flera år att lära mig och utveckla metodik, verktyg och förmedla kunskap som topp-konsulter och världsledande företag använder för att utveckla sina verksamheter. Efter många år av att ha jobbat med stora företag över hela världen i alla sorters branscher så kom jag till en fundamental insikt som ligger till grund för Tillväxtskolan, alla företag är i grunden likadana och när man utvecklar de måste man ta i beaktande ett flertal parametrar som storlek, bransch, kunder, geografi och mer. Jag började tänka, om jag lyfter den här kunskapen till en tillräckligt hög nivå och sen fokuserar på att lära ut hur man applicerar den, då kan den användas även av de som allra mest behöver den, små och medelstora företag. ”

JIM ÅGREN   •   TILLVÄXTSKOLANS GRUNDARE