Hemligheten med framgång är att sätta igång. Hemligheten med att sätta igång är att dela upp en komplex, överväldigande uppgift i mindre delar, och sätta igång med den första.