Ägarledda företag

Som alla situationer så för ett ägarlett företag med sig unika utmaningar. Det finns även fördelar som att man ofta startade företaget och därmed kan allt, samt att man har större motivation att lyckas då både lön och eventuell vinst kommer ägaren till fördel.

Om du lyckas undvika utmaningarna och de medföljande hinderna som kommer från ägarlett företag så kan man skapa imponerande tillväxt.

Känslomässiga pengar är ett av de största problemen för ägarledda företag

Ett av de största problemen är att man blir väldigt känslomässig om sina pengar just för att vinsten är din, när en chef tenderar att försöka maximera avkastningen för det han eller hon har till sitt förfogande, så försöker ägare ofta maximera vinsten, oavsett långsiktiga konsekvenser.

Det man kan göra för att undvika detta är att standardisera utvärderingsprocessen för olika kostnader och eventuellt ta hjälp av externa människor som kan ge sin objektiva syn på en investering, detta kan vara en officiell investeringskommitte eller bara en styrelse som är representerad av någon som inte är ägare eller operationellt aktiv i företaget.

Läs mer i vår artikel om ägarledda företag med fler tips om vad du kan göra för att undvika fällorna