Periodiseringsfond är en regel som gör att du kan jämna ut skattetrycket genom att ‘netta’ vinster mot förluster. Det finns en hel del regler som behöver tas i beaktande för att förstå om det är rätt för dig men kolla på videon och lär dig grunderna.