Moms är ett begrepp som i sin teori är rätt simpel, det är en konsumtionsskatt på privatpersoner. Av olika skäl så blir det mer komplext i verkligheten och det är ofta det som kan göra det svårt att förstå till en början. Kolla på videon och få svar.